Gratis tevredenheidsonderzoeken voor scholen. Volledig geautomatiseerd en gebruiksvriendelijk.

 

De mening van ouders, leerlingen en medewerkers is onmisbaar bij het beoordelen van de kwaliteit van een school. Om die mening inzichtelijk te maken voor de school, is in 2008 het Nationaal Scholenonderzoek gestart. Een professioneel online instrument voor kwaliteitsmeting in het onderwijs.

 

Het onderzoek biedt scholen de mogelijkheid om de resultaten van de eigen school af te zetten tegen landelijke gegevens, een zgn. landelijke benchmark. De resultaten worden in een geautomatiseerde online rapportage vergeleken met die van scholen met een gelijk profiel (op denominatie en/of onderwijsstroming). Het onderzoek bestaat uit een drietal gestandaardiseerde modules, toepasbaar voor alle scholen, ongeacht de denominatie en/of onderwijsstroming.
Dit zijn:

 

  • Oudertevredenheid enquête
  • Medewerkertevredenheid enquête
  • Leerlingtevredenheid enquête

 

Scholen ontvangen toegang tot een eigen persoonlijke online dashboard. Vanuit het dashboard kunnen scholen de resultaten oproepen, benchmarken en een kant & klaar PDF rapport downloaden. Klik hier voor meer informatie.

 

start hier gratis een tevredenheidsonderzoek